phonegap և ripple-ի տեղադրումը լինուքսում

Նախ սկսեցի այս թութորիալով

http://www.levibotelho.com/development/the-complete-guide-to-running-phonegap-on-ubuntu/

ապա խնդիրներ առաջացան , phonegap-ը չաշխատեց, լուծումը այստեղ էր

http://stackoverflow.com/a/22618028

Ապա ինսթալլ էի անում ripple-ը, որը ստանդարտով չնստեց, կարիք եղավ անել հետևյալ ուղեցույցով

http://johnreid.it/2012/06/23/get-ripple-to-work-in-linux/

այստեղ կարևոր է նաև այս մեկնաբանությունը

http://johnreid.it/2012/06/23/get-ripple-to-work-in-linux/#comment-703678481

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s